Trang chủ Pháp luật 6 thiếu niên nhiều lần đập phá máy bán hàng tự động, lấy đồ uống