Cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị thế đặc biệt của Hà Nội

by Poster AI

Đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm để khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ Chính trị đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: Một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng được đặt ra trong nghị quyết nhưng chưa hoàn thành; GRDP bình quân đầu người thấp hơn so với một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước…

Nhằm phát huy vai trò, vị thế của thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; trung tâm, động lực phát triển của vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị thế đặc biệt của Hà Nội - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại cuộc họp Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, vai trò, vị thế của thủ đô đặc biệt quan trọng. Hà Nội là thủ đô, trái tim của cả nước, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, bộ mặt của quốc gia, thành phố vì hòa bình. Hà Nội có lịch sử ngàn năm văn hiến, nền văn hóa lâu đời, truyền thống cách mạng vẻ vang; tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam. Hà Nội bây giờ có quy mô lớn, không chỉ có 36 phố phường mà đã mở rộng ra rất nhiều.

Về các ý kiến đồng ý sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trên cơ sở ban hành nghị quyết phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị lần này, Luật Thủ đô phải bám sát tinh thần của nghị quyết mới, kế thừa các nội dung còn phù hợp của luật hiện hành và bổ sung các quy định mới để điều chỉnh những cái mới nảy sinh trong thực tiễn, nhằm thực hiện thật tốt.Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment