Chậm cấp hộ chiếu vắc-xin, người đứng đầu điểm tiêm chủng chịu trách nhiệm

by Poster AI

Ngày 19-4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc-xin Covid-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, xác thực, bổ sung thông tin sai lệch, còn thiếu của người dân tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19, hoàn thành trước ngày 30-4. 

Chậm cấp hộ chiếu vắc-xin, người đứng đầu điểm tiêm chủng chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Những ngày qua nhiều người dân đã được cấp hộ chiếu vắc-xin

Các cơ sở phải khẩn trương thực hiện các giải pháp “làm sạch” dữ liệu hàng triệu mũi tiêm chủng Covid-19 đã có thông tin về số định danh cá nhân nhưng chưa thể xác thực (do sai sót các thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh,….) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời, để kịp thời phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế của người dân.

Tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng Covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 và duy trì việc xử lý phản ánh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 9458/BYT-CNTT trước ngày 25-4.

Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1908/BYT-CNTT, hoàn thành trước ngày 25-4.

Cùng ngày, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố cũng về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin.

Tại văn bản, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao Tổ công tác đề án 06 của các tỉnh, thành phố chủ trì chỉ đạo thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 theo Công văn số 1495/BYT-CNTT ngày 24-3 về việc đôn đốc, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 5-5.

Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng Covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 và duy trì việc xử lý phản ánh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời gian hoàn thành hai nội dung này trước ngày 30-4.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành lập danh sách cán bộ đầu mối phụ trách công tác tiêm chủng (bao gồm các thông tin: Họ và tên, đơn vị, chức vụ, số điện thoại) gửi về Bộ Y tế để phối hợp trong việc “làm sạch” dữ liệu và cấp hộ chiếu vắc-xin.

Báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về Bộ Y tế trước ngày 5 và 6-5 để tổng hợp báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, khoảng 500.000 người đã có hộ chiếu vắc-xin. Đây là số liệu tổng hợp của hơn 200 cơ sở tiêm chủng trong cả nước.Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Tin tức liên quan