Trang chủ Pháp luật CLIP: Đang khám xét tại trụ sở Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch