Đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô nội

by Poster AI

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9-2022 chậm nhất là ngày 20-11-2022.

Đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô nội - Ảnh 1.

Nhằm hỗ trợ ngành sản xuất ôtô trong nước, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT cho ôtô nội

Về trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định pháp luật.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB chậm nhất là ngày 20-11-2022.

Tổng số tiền thuế TTĐB dự kiến phát sinh được gia hạn 4 kỳ (từ kỳ tính thuế tháng 6 đến kỳ tính thuế tháng 9) là khoảng 9.300-11.400 tỉ đồng.


Tin-ảnh: G.HưngTheo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment