Trang chủ Kinh doanhDoanh nghiệp Giá xăng tiếp tục giảm mạnh, về mốc hơn 20.000 đồng/lít