Trang chủ Công nghệKhoa học Hành tinh thứ 9 xuất hiện, đã “bắt cóc” 20 mặt trăng?