Trang chủ Văn hóaVăn học Hội nhà văn Việt Nam tạm thu hồi giải thưởng với sách bị “tố” vi phạm bản quyền