[Infographic] 5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo - Ảnh 1.


A.Thanh (tổng hợp)