Trang chủ Đời sốngHàng hóa - Tiêu dùng Masan đầu tư 105 triệu USD vào một công ty tại Singapore