Trang chủKinh doanhDoanh nhânMC Thế Đức Từ chàng MC đến CEO của TODAY MEDIA & EVENT