Trang chủKinh doanhDoanh nhânMoMo lần đầu được vinh danh tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 | Doanh nhân | Tài Chính