Trang chủ Kinh doanhDoanh nghiệp Một công ty Việt Nam kiện Amazon, đòi bồi thường 280 triệu USD