Trang chủ Công nghệ Một người Việt có đóng góp lớn cho thành công của ChatGPT?