Năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15%

by Poster AI

Ngày 29-4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. 

Năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15% - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 – Ảnh: Nguyễn Nhị

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng. Theo đó, năm 2021, VietinBank đã đạt được những kết quả tích cực cả về quy mô và hiệu quả, hoàn thành và vượt các mục tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo. 

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, hiệu quả, tăng trưởng vào các khu vực địa bàn trọng tâm, trọng điểm, các ngành, lĩnh vực có tiềm năng. Dư nợ tín dụng tại thời điểm 31-12-2021 đạt hơn 1,14 triệu tỉ đồng, tăng 11,1% so với năm 2020. Kết thúc năm 2021, nguồn vốn huy động thị trường I hợp nhất đạt 1,16 triệu tỉ đồng, tăng hơn 17,3% so với năm 2020. Nguồn vốn CASA thị trường I tiếp tục được cải thiện, tăng hơn 20% so với năm 2020.

Cùng với đó, VietinBank đã kiểm soát chặt chẽ chất lượng nợ, thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro đạt kết quả ấn tượng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,26%. VietinBank chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ bao nợ xấu hợp nhất tại 31-12-2021 đạt 180,4%.

Đáng chú ý, năm 2021, VietinBank chủ động cắt giảm hơn 7.000 tỉ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank năm 2021 đạt 17.589 tỉ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020.

Đặc biệt, tháng 7-2021, VietinBank đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỉ đồng lên 48.058 tỉ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt các năm 2017 – 2019 và hiện là ngân hàng lớn thứ hai trong ngành về vốn điều lệ. Qua đó tạo tiền đề giúp VietinBank nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Bước sang năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng từ 5% – 10%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 8% – 10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tỉ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 02:

Năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15% - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Thành được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024

Về nhân sự, với sự nhất trí cao Đại hội đã thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thành – Phó Tổng Giám đốc – giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2022 đạt hơn 5,8 ngàn tỉ đồng

Hoạt động kinh doanh của VietinBank trong quý I/2022 đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, quy mô tổng tài sản tại 31-3-2022 là 1.663.730 tỉ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng trưởng tích cực, tập trung vào các phân khúc khách hàng có tỷ suất sinh lời cao, tỉ trọng dư nợ bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục được cải thiện.

Tiền gửi của khách hàng đạt 1.213 ngàn tỉ đồng, tăng 4,4% so 31-12-2021, nguồn vốn được cân đối phù hợp với tăng trưởng dư nợ tín dụng, chú trọng gia tăng tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn ngắn. Quy mô và tỷ trọng tiền gửi CASA tiếp tục tăng trưởng…

Thu nhập hoạt động tăng trưởng 8,9% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.877 tỉ đồng, tăng trưởng 328% so cùng kỳ 2021.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180% năm 2021 lên hơn 190%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2022 đạt hơn 5,8 ngàn tỉ đồng.Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment