Trang chủ Giải tríÂm nhạc Nhạc sĩ Trọng Bằng, nguyên Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, qua đời