Trang chủ Pháp luật Nhóm thanh niên chuẩn bị “cả kho” bom xăng, đao tự chế để đi đánh nhau