Trang chủ Kinh doanhBất động sản Ông Lê Hoàng Châu: Doanh nghiệp BĐS đã học được bài học đắt giá, “đáng đồng tiền bát gạo”