Trang chủ Đời sốngHàng hóa - Tiêu dùng Ông Nguyễn Ngọc Hoà được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM