Trang chủTin tứcTin trong nướcÔng Vũ Bằng, Trần Văn Dũng và Lê Hải Trà chịu trách nhiệm về nhiều vi phạm trong quản lý chứng khoán