Trang chủ Công nghệKhoa học Phát hiện “Trái Đất thứ hai” hiện về từ cõi chết, đã 10 tỉ năm tuổi