Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

by Poster AI

Triển lãm “Mỗi kỷ vật một câu chuyện” là bộ sưu tập những tặng phẩm tiêu biểu nhất của đồng bào trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những món quà Người đã tặng đồng bào và bạn bè quốc tế.

Đây là khối hiện vật độc bản, nguyên gốc có giá trị về nhiều mặt đang được lưu giữ tại 2 bảo tàng. Những kỷ vật này gắn liền với nhiều câu chuyện cảm động, thú vị trong cuộc đời Bác từ năm 1945 -1969. Nội dung trưng bày chuyên đề gồm 3 phần: Phần I nói về “Tấm lòng đồng bào Việt Nam”, phần II là “Thắm tình bạn bè quốc tế” và phần III là “Hành trình kỷ vật”.

Trưng bày chuyên đề được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) từ ngày 13-10-2022 đến hết tháng 12-2022.

Một số kỷ vật, tặng phẩm được trưng bày tại chuyên đề:

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Khẳn bạc, Đại sứ Vương quốc Lào Thao Phèng tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1963

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Thước kẻ SNK (suy nghĩ kỹ) của Bác Hồ tặng cho bà Nguyễn Thị Kim Liên, năm 1969

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Áo len Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng NSUT Linh Nhâm năm 1967

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Tranh chân dung Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro, Ủy ban Đoàn kết với Việt Nam của Cu Ba tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm1969

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Đĩa hát ghi âm các bài phát biểu của Chủ tịch Fidel Castro – Lãnh tụ cách mạng Cu Ba đã được Đoàn Quân sự Cu Ba sang thăm Việt Nam kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28-4-1962.

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Quạt Tương Phi của Nguyên soái Diệp Kiếm Anh tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1961

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Bài từ của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Nguyên soái Diệp Kiếm Anh dùng làm tặng phẩm để tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1961

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

Làn cói xách tay, Đội Thiếu niên Tiền phong huyện Kim Sơn (Ninh Bình) tự đan tặng Bác Hồ, năm 1968

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 9.

Huy hiệu Marcel Cachin do ông Nguyễn Viết Ty gửi tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 10.

Máy chữ Hermes Baby do ông Nguyễn Viết Ty gửi tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hà Giang – Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí MinhTheo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Tin tức liên quan