Home Kinh doanhTài chính VietCredit tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Tài chính | Tài Chính

VietCredit tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Tài chính | Tài Chính

by Poster AI


Ngày 12-10, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.

Trong quá trình phát triển theo quản trị minh bạch, VietCredit nhận thấy rõ tầm quan trọng và cần thiết của việc sửa đổi, Bổ sung điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị và quy chế quản trị nội bộ.

Với việc quản trị nội bộ doanh nghiệp tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa trong mối quan hệ giữa HĐQT, Ban Giám đốc (BGĐ), các cổ đông và bên có quyền lợi liên quan đến công ty. Từ đó, tạo nên định hướng và sự kiểm soát tiến trình phát triển. Quản trị tốt sẽ thúc đẩy hoạt động, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị của công và phát triển bền vững.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đi vào hiệu lực, trong đó có nhiều thay đổi tác động đến hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) như sau:

VietCredit tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - Ảnh 1.

Tăng thêm quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Bổ sung các quy định về quản trị công ty cổ phần về quản trị doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động của công ty.

Trên cơ sở các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, HĐQT đã thực hiện rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và các hoạt động của HĐQT và xây dựng Quy chế quản trị nội bộ.

Do đó, tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2022, Ban Hội đồng Quản trị VietCredit thông qua quyết nghị: 

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, xây dựng Quy chế quản trị nội bộ và các dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ.

Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết; ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Quản trị nội bộ.

Đại diện VietCredit chia sẻ: “Bối cảnh hoạt động đầu tư đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được nhà đầu tư quan tâm. Điều này đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp niêm yết. Vì vậy, muốn trở nên hấp dẫn, thu hút các nguồn lực mới để tăng trưởng, doanh nghiệp niêm yết phải thể hiện được vai trò quản trị tốt của mình. VietCredit cũng xác định rằng, quản trị công ty không phải là công việc có thể thực hiện trong ngắn hạn mà là quá trình cải tiến liên tục. Vì vậy VietCredit thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy trình, quy chế quản trị để kịp thời có những sửa đổi và bổ sung theo các quy định mới của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giúp việc quản trị hiệu quả hơn”.

VietCredit tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - Ảnh 2.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản trị cũng như xây dựng nền móng vững chắc, tạo tiền đề cho nền tảng phát triển kinh doanh, năm 2022, VietCredit chính thức bắt đầu hành trình chuyển đổi số nhằm hướng đến thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên số hóa, mang đến sự hài lòng cho khách hàng thông qua các trải nghiệm sử dụng nền tảng dữ liệu và công nghệ. 

Không chỉ số hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, VietCredit cũng chú trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong quản trị điều hành và tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ, để tăng cường năng lực quản trị rủi ro cũng như cải thiện chất lượng tín dụng. Việc chuyển đổi này hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với công ty trong việc thực hiện mục tiêu đưa VietCredit trở thành công ty tài chính hàng đầu về Digital Lending tại Việt Nam.

Với nền tảng được xây dựng vững chắc cùng với chiến lược kinh doanh rõ ràng, kết thúc 06 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức lợi nhuận 49 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm, và đạt hơn 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của VietCredit đạt hơn 7.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 680 tỷ, đóng góp 73% trong tổng doanh thu. Cùng với xu hướng phát triển chung của ngành, tỷ trọng doanh thu phí khác cũng được mở rộng và chiếm 13% trong cấu phần doanh thu.

Với những thành quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022, VietCredit tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc để phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết tâm của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên, VietCredit sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao.

Về VietCredit

Với bề dày hơn 14 năm kinh doanh và phát triển, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) đang không ngừng lớn mạnh, mở rộng kinh doanh Tài chính tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân tại thị trường Việt Nam.

Hiện nay, VietCredit là công ty tài chính hàng đầu thị trường Việt Nam về thị phần thẻ tín dụng nội địa – một trong những giải pháp tối ưu trên thị trường tài chính tiêu dùng hiện nay.

Trong quá trình phát triển, Công ty đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, bài học kinh doanh, tạo tiền đề cho giai đoạn mới, giai đoạn tập trung áp dụng khoa học công nghệ trong ngành Tài chính – Ngân hàng.

Tháng 12/2021, VietCredit trở thành công ty niêm yết trên sàn UPCOM với mã chứng khoán “TIN”, đánh dấu bước phát triển mới của công ty.

Trong quá trình hoạt động, VietCredit đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá:

Hai năm liên tiếp VietCredit được ghi nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021 – 2022

TOP 10 bảng xếp hạng FAST500 – TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022

TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021 (VNR500) do Vietnam Report công bố;

TOP 10 thương hiệu hàng đầu do Trung tâm Thông tin & Truyền thông Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng với Viện văn hóa kinh doanh tổ chức;

Thông tin chi tiết, liên hệ:

Website: www.vietcredit.com.vn ; www.vietcredit.vn

Hotline: 1900 6515

Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Tin tức liên quan