Xe buýt, taxi chuyển sang sử dụng năng lượng xanh

by Poster AI

Mục tiêu tổng quát của chiến lược là phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050.

Về mục tiêu cụ thể, giai đoạn đến năm 2030, chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực. Giai đoạn đến năm 2050, phát triển hợp lý các phương thức vận tải; chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng đến phát thải ròng khí nhà kính về 0 vào năm 2050.

Về lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2022-2030, với đường bộ, chiến lược đề ra mục tiêu thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới sử dụng điện; mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phát triển hạ tầng sạc điện đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Với đường sắt, nghiên cứu thí điểm phương tiện đường sắt sử dụng điện, năng lượng xanh trên các tuyến đường sắt hiện tại; đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt mới theo định hướng điện khí hóa; xây dựng kế hoạch và đầu tư theo lộ trình thay thế phương tiện cũ hết niên hạn bằng loại phương tiện có thể chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh…

Với giao thông đô thị, chiến lược đặt ra mục tiêu từ năm 2025, 100% xe buýt được thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh. Từ năm 2030, 100% taxi được thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.


H.DươngTheo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Tin tức liên quan