Trang chủ Thể thao Arsenal, Chelsea bị cầm hòa, Tottenham thua tan tác giải Ngoại hạng