Cặp đôi đồng tính có được nhận con nuôi?

by Poster AI

Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Hiện tại, nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Do đó, các cặp đôi đồng tính hiện nay dù có sống chung với nhau nhưng không có mối quan hệ ràng buộc mang tính pháp lý về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, cấp dưỡng và tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân.

Theo quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2010, việc nhận con nuôi sẽ xác lập quan hệ cha, mẹ, con một cách lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người con, bảo đảm cho người con được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Pháp luật Việt Nam cũng quy định một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng. Do vậy, trường hợp của bạn không thỏa mãn điều kiện để cùng đứng ra nhận con nuôi.

Tuy nhiên, một trong hai người có thể làm thủ tục nhận con nuôi với tư cách là người độc thân và phải thỏa mãn các điều kiện nhận con nuôi theo quy định tại Luật Nuôi con nuôi 2010.


Trường Hoàng ghiTheo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment