Trang chủKinh doanhBất động sảnKHƠI DÒNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP (*): Mở đường “hạ cánh mềm” cho trái phiếu