Trang chủKinh doanhBất động sảnKhơi dòng vốn cho doanh nghiệp (*): Nới room tín dụng: Kịp thời nhưng chưa đủ!