Trang chủ Kinh doanhBất động sản Ông Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng Tổ công tác gỡ khó bất động sản