Trang chủ Giải tríShowbiz Phim “Em và Trịnh” công bố áp-phích nàng thơ đầu tiên của Trịnh Công Sơn