Trang chủ Kinh doanhBất động sản Phố biển Quy Nhơn mở rộng thêm 2.795 ha đất ở đô thị, thương mại và dịch vụ