Trang chủ Pháp luật Sở Y tế TP Cần Thơ xin giảm án cho “cánh chim đầu đàn của ngành y tế vùng đồng bằng Sông Cửu Long”