Trang chủVăn hóaVăn họcSoạn giả Đức Hiền, nhạc sĩ Phạm Hoàng Long trao tặng tác phẩm viết về Thủ tướng Võ Văn Kiệt