Trang chủ Văn hóaVăn học Soạn giả Đức Hiền, nhạc sĩ Phạm Hoàng Long trao tặng tác phẩm viết về Thủ tướng Võ Văn Kiệt