Trang chủĐời sốngSức khỏeThiếu thuốc 8 tháng, tổ chức nhiều cuộc họp, vẫn chưa thay đổi