Trang chủKinh doanhBất động sảnTP HCM: Nguy cơ cắt lỗ, xả hàng bất động sản