Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN

by Poster AI

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8-8-1967 – 8-8-2022) và kỷ niệm 27 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28-7-1995 – 28-7-2022), sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN năm 2020.

Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 1.

Lễ thượng cờ sáng nay 8-8 – Ảnh: Hữu Hưng

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi Lễ với sự tham gia của Đại sứ các nước ASEAN, Lãnh đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập, khởi đầu cho tiến trình liên kết sâu rộng vì hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực. Từ một nhóm các quốc gia Đông Nam Á vốn bị chia rẽ bởi chiến tranh, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN ngày nay là một trong những tổ chức khu vực quan trọng, có uy tín và thành công trên thế giới, là ngôi nhà chung gắn bó hơn 650 triệu người dân của 10 quốc gia Đông Nam Á có bản sắc văn hóa đa dạng, một cộng đồng kinh tế lớn thứ 5 thế giới, một đối tác tin cậy và quan trọng của nhiều quốc gia, đóng vai trò trung tâm của các tiến trình đối thoại, hợp tác và liên kết quan trọng ở khu vực.

ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Gia nhập ASEAN năm 1995 là một quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, góp phần tạo nên cục diện mới về hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước, củng cố môi trường hoà bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nâng cao uy tín, vị thế của đất nước.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam tiếp tục cùng các nước ASEAN phát huy hơn nữa bản sắc, vai trò trung tâm của ASEAN, xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả thành viên ASEAN cũng như các đối tác trong và ngoài khu vực. Với phương châm chủ động, tích cực, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng ASEAN viết tiếp những chương thành công về xây dựng Cộng đồng ASEAN, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 2.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 3.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 4.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 5.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 6.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 7.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 8.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 9.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 10.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 11.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 12.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 13.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 14.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 15.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 16.
Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 17.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi Lễ

Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 18.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi Lễ

Thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN - Ảnh 19.Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Tin tức liên quan