Trang chủ Giáo dụcTuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM trao bằng cho hơn 1.000 tân khoa