Trang chủ Thể thao Công an Nhân dân vô địch Giải Hạng nhất, Khánh Hòa cũng trở lại V-League