Trang chủTin tứcTin trong nướcĐoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh, Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh