Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh, Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh

by Poster AI

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021, ngày 25/3, Đoàn giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm việc với Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Quawaco); Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi giám sát.

Trong giai đoạn 2016-2021, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh đã triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng các quy định của nhà nước. Công ty đã ban hành thực hiện các quy định về công tác quản lý, sử dụng xe ô tô, mua sắm trang thiết bị, tái cơ cấu tổ chức, bộ máy sản xuất của các phòng ban,… Hằng năm, Công ty đều có văn bản yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí sản xuất như: Chống thất thu nước sạch, phát triển khách hàng, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, hóa chất, vật tư, chi phí quản lý; đảm bảo công tác sử dụng đất khi cổ phần hóa; đảm bảo việc thực hành tiết kiệm trong quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư đạt hiệu quả cao. Trong giai đoạn 2016-2021, Công ty đã tiết kiệm trên 31 tỷ đồng chi phí đầu tư.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh báo cáo tại buổi giám sát.

Trong giai đoạn 2016 – 2021, Sở Y tế đã luôn chủ động và tích cực trong việc ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và chương trình mua sắm tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị công lập được thực hiện hiệu quả. So với năm 2015, ngành y tế đã giảm 12 đầu mối đơn vị sự nghiệp. Trong giai đoạn 2016- 2021 chỉ tiêu biên chế viên chức giảm 1.758 người, giảm 49,4% so với năm 2017.

Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo tại buổi giám sát.

Đối với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước và mua sắm tài sản công được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Trong giai đoạn 2016-2021, công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, Bảo hiểm Xã hội tỉnh có 7 dự án khởi công mới và đã có 3 dự án quyết toán. Trong đó, việc tổ chức động thổ, khởi công, khánh thành được cắt giảm triệt để đảm bảo việc tiết kiệm, chống lãng phí. Việc tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện hiệu quả, tiết kiệm được trên 10 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện thường xuyên với 1.500 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại buổi giám sát.

Sau khi nghe các báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công ty nước sạch Quảng Ninh, Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quán triệt, tổ chức triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

Đồng chí yêu cầu Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh cần tập trung làm rõ các nội dung để hoàn chỉnh báo cáo về các nội dung: Chi phí quản lý và giảm tỷ lệ thất thoát; hoạt động thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý đất đai của đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp nhận các công trình nước sạch nông thôn; thận trọng rà soát tính toán cân đối tăng giá nước; tỷ lệ thất thoát nước; quản lý nguồn tài nguyên nước; quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Đối với Sở Y tế, đồng chí yêu cầu Sở cần tập trung làm rõ về kinh phí mua sắm đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh, phòng chống dịch bằng các nguồn vốn; việc thực hiện dự toán ngân sách liên doanh, liên kết; quản lý tài sản công; các chính sách pháp luật trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các tiêu chí, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực…

Đồng chí yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh làm rõ các nội dung về các chương trình kế hoạch kiểm tra chuyên đề; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; quản lý chi trả quỹ bảo hiểm; quản lý ngân sách, tài sản của nhà nước …

Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác rà soát, sớm hoàn thiện các nội dung báo cáo. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị với Quốc hội để điều chỉnh các quy định một cách tổng thể; đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục quan tâm, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị và lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình.

Minh Đức

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment