Trang chủ Pháp luật Kết thân trong trại giam, đôi bạn lại dìu nhau vào tù