Trang chủ Công nghệ Xuất hiện thông tin chấn động về sàn FTX phá sản, bị rút mất số tiền khủng