Trang chủTin tứcTin quốc tếItaewon: Ngàn năm phồn thịnh, một đêm thành tang tóc