Trang chủ Thể thao Qatar – Senegal 0-0: Chờ chủ nhà hồi sinh