Trang chủTin tứcTin quốc tếThảm họa động đất: Những “kỳ tích” vài tháng tuổi ở giờ thứ 140