Trang chủKinh doanhDoanh nghiệpDệt may năm 2022: Thách thức đạt xuất khẩu 43 tỉ USD