Trang chủKinh doanhDoanh nghiệpKinh tế phục hồi mạnh mẽ (*): Công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng