Trang chủ Công nghệKhoa học Nhiều nơi vừa mất sóng vô tuyến: Tìm ra thủ phạm từ vũ trụ