Trang chủ Công nghệKhoa học Vệ tinh Nga bất ngờ vỡ thành 85 mảnh, tàu NASA “trật đường ray”