Trang chủ Công nghệKhoa học Châu Âu: “Bóng ma” bộ lạc trẻ em khác loài hiện ra sau 296.000 năm