Trang chủKinh doanhDoanh nghiệpKhông đổi mới, doanh nghiệp khó tồn tại